Nowe tramwaje na Prawobrzeżu? Być może…

0
1573

Dwa nowe odcinki zakłada koncepcja kontynuacji projektu szybkiego tramwaju: odcinek prawobrzeżny do ul. Handlowej oraz lewobrzeżny w ciągu ul. 26 kwietnia.  Miasto chce również zrealizować nowy projekt pn. Sieć Tramwajowa Prawobrzeże.

– Szybki Tramwaj ma spełniać swoją rolę do ulicy Handlowej – mówi Piotr Krzystek, prezydent miasta. – Natomiast o to w jakiej kolejności będzie powstawała sieć na Prawobrzeżu zdecydujemy po konsultacjach z ekspertami i mieszkańcami tej części miasta.

Proponowane rozwiązanie zakłada bezkolizyjne połączenie tramwajowe miasta na osi zachód – wschód. Od ul. Derdowskiego do ul. Handlowej na prawobrzeżu. Nie wyklucza się, że po wybudowaniu tych dwóch odcinków, uruchomione zostanie połączenie z wykorzystaniem składów tramwaju dwukierunkowego.

Jednocześnie: planuje się rozpoczęcie nowego projektu tramwajowego pod nazwą Sieć Tramwajowa Prawobrzeże, który przewiduje trzy przebiegi nowych tras tramwajowych od ul. Handlowej. O kolejności ich realizacji zdecydują kompleksowe konsultacje sieci transportowej dla Prawobrzeżu. Prezydent Szczecina ogłosił konsultacje  05.07.2017 r. – mają one potrwać do końca 2017 r.

– Każda z przedstawionych koncepcji jest możliwa do realizacji i potrzebna by w pełni skomunikować Prawobrzeże w jego granicach – dodaje prezydent.

za: szczecin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here