Jak będzie wyglądać Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach?

0
947

Rozstrzygnięto konkurs na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną Centrum Aktywności Lokalnej w Podjuchach. Scena z widownią na 200 osób, sala gimnastyczna, kilka pracowni i kawiarenka – to najważniejsze elementy zawarte w projekcie wrocławskiej pracowni Grid Architekci, która zdobyła pierwszą nagrodę.

– W zwycięskiej pracy zastosowano rozwiązana funkcjonalne i podporządkowane integracji przestrzennej. Zastosowano również dobrą dostępność sal, co jest bardzo ważnym aspektem w tego typu projektach – powiedział architekt Jacek Lenart.

Autorzy najlepszej pracy otrzymali nagrodę w wysokości 10 tys. zł i zaproszenie do negocjacji w postępowaniu o udzielnie zamówienia z wolnej ręki na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej będącej szczegółowym opracowaniem pracy konkursowej. Przewodniczący sądu konkursowego podkreślił trafność decyzji projektowych.

Swojego zadowolenia nie krył przewodniczący Rady Osiedla Podjuchy Maciej Szyszko: – To jest wielki dzień dla całego Prawobrzeża, bo o powstaniu tej instytucji zdecydowało właśnie jego środowisko, które kilka lat temu rozpoczęło starania. Dziękuję panu prezydentowi Piotrowi Krzystkowi za dotrzymanie słowa i realizację tego przedsięwzięcia.

Nadzieję na wpływ Centrum Aktywności Lokalnej wyraził również wiceprezydent Daniel Wacinkiewicz:

– Jestem przekonany, że będzie to cenny ośrodek dla lokalnej społeczności. Przyczyni się on nie tylko do jej rozwoju, ale także integracji i pozwoli na realizację wspólnych pasji.

Organizatorem konkursu na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Centrum Aktywności Lokalnej (CAL) w Podjuchach jest tj. TBS „Prawobrzeże” pełniący funkcję inwestora zastępczego w imieniu Gminy Miasto Szczecin. Konkurs zorganizowany przy udziale i rekomendacji Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP Oddział w Szczecinie i ogłoszony 30.12.2016 r. W ramach prowadzonej procedury do udziału w konkursie zakwalifikowano 71 uczestników. W wymaganym terminie wpłynęło 26 prac konkursowych.

CAL będzie zlokalizowane przy ul. Krzemiennej – Sąsiedzkiej, w sąsiedztwie lokalnego Parku imienia ks. Alberta Wilimsky’ego. Ma on służyć ożywieniu oraz integracji społecznej mieszkańców Podjuch i sąsiednich dzielnic Szczecina. CAL umożliwi mieszkańcom organizację spędzania czasu wolnego i wypoczynku. Centrum skupi się m.in. na działalności kulturalnej, sportowej, edukacyjnej, organizacji imprez okolicznościowych, wycieczek, szkoleń, warsztatów z psychologami i doradcami zawodowymi. Program Funkcjonalno Użytkowy CAL w Podjuchach przewiduje  wybudowanie i wyposażenie między innymi: sceny kameralnej z opcją widowni na około 200 osób, pracowni muzycznej, pracowni techniczno-plastycznej, pracowni taneczno-teatralnej, salę do gimnastyki i sportów walki, przestrzeń gastronomiczną z kawiarenką, salę konferencyjną.

Planowane jest również zagospodarowanie terenu ze sceną plenerową (z opcją zadaszenia) z miejscami do siedzenia dla ok. 100 osób, ścianką wspinaczkową dla dzieci, ogródkiem kawiarnianym oraz parkingi.

za: szczecin.eu

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here