Miliard złotych na inwestycje w porcie Szczecin-Świnoujście!

0
989

Miliard złotych, pochłoną inwestycje, które w najbliższych latach zrealizuje Zarząd Morskich Portów Szczecin-Świnoujście. Środki na ten cel pochodzić będą m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Umowa w tej sprawie pomiędzy spółką a bankiem została podpisana w poniedziałek 27 lutego br. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w Warszawie.

W jej ramach ZMPSiŚ S.A. otrzyma 163,5 mln zł, które dopełnią finansowanie sześciu dużych projektów inwestycyjnych w portach w Szczecinie i Świnoujściu. W ich skład wchodzą przystosowanie infrastruktury Terminalu Promowego w Świnoujściu do obsługi transportu intermodalnego, poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Kanału Dębickiego oraz Basenu Kaszubskiego, rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej w obu portach, budowa stanowiska statkowego do eksportu LNG w porcie zewnętrznym w Świnoujściu oraz budowa nabrzeży głębokowodnych w portach w Świnoujściu i Szczecinie.

Inwestycje ukierunkowane są na poprawę konkurencyjności zespołu portów Szczecin-Świnoujście oraz zwiększenie wydajności zarządzanej infrastruktury, jak również zagospodarowanie dodatkowych terenów na cele portowe. Ich konsekwencją ma być stały wzrost wielkości obsługiwanych towarów oraz pozyskanie nowych inwestorów lokujących swój biznes w portach w Szczecinie i Świnoujściu.

W latach 2014-2020 Europejski Bank Inwestycyjny współfinansuje w Polsce, wraz z europejskimi funduszami strukturalnymi i inwestycyjnymi oraz Instrumentem „Łącząc Europę”, kilka priorytetowych inwestycji morskich w ramach infrastruktury Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). Celem tych inwestycji jest poprawa dostępu do portów morskich i infrastruktury nabrzeża. Ponadto projekt wspiera transport morski, jako alternatywę dla innych form transportu, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju zrównoważonego transportu.

Za: Monika Woźniak-Lewandowska, port.szczecin.pl

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here