Toalety jeszcze nie dla wszystkich, ale ma być lepiej

0
94

Aż trudno się to pisze, ale toaleta we własnym mieszkaniu nie jest wcale czymś oczywistym. W Szczecinie około 9000 osób nie ma tego luksusu. Miasto planuje to zmieniać.

Jak to jest mieszkać bez toalety, łazienki lub do kuchni? Na szczęście niewielu z nas tego doświadcza. Niestety, aż 9000 osób w naszym mieście musi korzystać ze wspólnych przybytków (zazwyczaj na półpiętrze) i wychodków. Póki co walka o własną łazienkę była trudna i pełna paradoksów. Wykonanie inwestycji i jej legalizacja były po stronie mieszkańców, a nie są to groszowe sprawy. Za to, po zakończeniu „w nagrodę” za wyższy standard lokalu, dostawali wyższy czynsz.

W tym roku miasto planuje dofinansować 200 obiektów, które przeważnie mieszczą się w starych kamienicach. Nie jest to może zawrotna liczba, ale można liczyć na to, że plan zostanie wykonany. Pierwsze prace mają ruszyć w ciągu najbliższych tygodni!

Na miejskiej stronie czytamy:

„Program to jeden z elementów Polityki Mieszkaniowej Gminy Miasto Szczecin. Służy on poprawie stanu technicznego lokali komunalnych oraz ograniczeniu emisji spalin pochodzących ze spalania paliw stałych w indywidualnych źródłach ogrzewania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Miasto Szczecin. Dzięki tej inicjatywie mieszańcy Szczecina mogą otrzymać wsparcie na realizację inicjatyw remontowych.

Najemcy lokali komunalnych mogą uzyskać dofinansowanie na wykonanie łazienki, toalety lub kuchni wraz z rozprowadzeniem instalacji i montażem urządzeń. Dofinansowanie powyższych celów wynosi 50 proc. kosztów realizacji inwestycji(jednocześnie nie więcej niż 6.000 zł brutto) w przypadku wniosków indywidualnych. Autorzy wniosków grupowych mogą liczyć na wsparcie w wysokości 60 proc. (jednocześnie nie więcej niż 8.000 zł brutto).

Pieniądze są przeznaczane również na zastąpienie pieców węglowych czystszym systemem ogrzewania, tj. ogrzewaniem gazowym, elektrycznym lub z miejskiej sieci ciepłowniczej. Wsparcie dla mieszkańców ubiegających się o wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wynosi 50 proc. kwoty kosztorysu inwestorskiego (jednak nie więcej niż 5.000 złbrutto). Natomiast w przypadku wniosków grupowych dofinansowanie sięga 60 proc., (jednocześnie nie więcej niż 7.000 zł brutto).

Możliwe jest również uzyskanie dofinansowania legalizacji samowolnie wykonanych łazienek, toalet, kuchni oraz instalacji centralnego ogrzewania. W takich przypadkach ZBiLK pokrywa całości kosztów   niezbędnej dokumentacji technicznej inwestycji (jednocześnie nie więcej  niż   3.500  zł  brutto).

O dotacje mogą ubiegać się najemcy mieszkań komunalnych w budynkach, w których do tej pory nie przeprowadzano kapitalnych remontów.

Dofinansowanie z PMU następuje w przypadku lokatorów, którzy na dzień złożenia wniosku o objęcie danej inicjatywy dofinansowaniem, nie zalegają z opłatami z tytułu najmu oraz wywiązują się z innych obowiązków związanych z użytkowaniem lokalu mieszkalnego.

Przed złożeniem wniosku mieszkańcy powinni ustalić z zarządcą budynku warunki techniczne prac. Wnioski należy składać w administracji rejonowej ZBiLK. Przyjmujący wniosek po dokonaniu wizji lokalnej opiniuje projekt po względem technicznym, rozpatruje go i określa termin wykonania robót”

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here